Vítejte u nás ve školce!


 

Informace k přijímacímu řízení do MŠ pro školní rok 2022/2023

Sledujte web mszapis.plzen-edu.cz


Místo zápisu / Місце запису:
Dostavte se
na níže uvedená kontaktní místa podle Vašeho místa pobytu v Plzni / Зверніться
до контактних пунктів вказаних нижче, відповідно до вашого місця перебування в Плзні
.

Školský obvod Plzeň 3: odloučené pracoviště 24. MŠ, bývalý ČEDOK, Sedláčkova 12/
Prešovská 10

(Bory, Doudlevce, Skvrňany, Radobyčice, Valcha + Litice, Křimice, Lhota, Radčice, Malesice)

Шкільний район Плзень 3: окреме робоче місце 24го Дитячого садка, колишній
ЧЕДОК, Седлачкова
12 / Прешовска 10
(Бори, Доудлевец, Шкврняни, Радобичіце, Валха + Літіце, Кріміце, Лгота, Радчіце,
Малесіце)