Pro zrychlení komunikace mezi školou a rodiči bude naše MŠ využívat ve školním roce 2023/24 mobilní aplikaci Twigsee.

Zákonnému zástupci dítěte (který je uveden na přihlášce do MŠ) byl vytvořen profil do aplikace.

Pro přihlášení do mobilní aplikace obdrží aktivační odkaz emailem.

Prosíme rodiče, aby si naistalovali aplikaci do svých mobilních telefonů.

https://www.twigsee.com/pro-rodice/

Informace pro nové rodiče

Plavání

Záloha na plavání je 1 000,- Kč .

Zálohu zašle na účet MŠ 58135311/0100 do 15.2. 2024,

do zprávy pro příjemce uveďte: Plavání a příjmení dítěte.

 

Platba za předškolní vzdělávání a za stravu:

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2023/24

je   500,- Kč.

Úplatu neplatí děti, které dovrší do 31. 8. 2023 věk 5 let a starší

 a děti s odkladem školní docházky.

Rodiče pobírající sociální příspěvek mohou požádat ředitelku školy o prominutí úplaty na základě doložených potvrzení o sociálních dávkách.

Trvalý příkaz je třeba zadat v bance na období

od září 2023 – červen 2024 se splatností do 15. dne v daném měsíci!

                                           Číslo účtu MŠ – 58135311/0100                  

Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení dítěte!

Trvalý příkaz je třeba zadat až po 1. 9. 2023!

Pokud bude v září chybně zadaná platba (pozdní platba, platba dopředu, neuvedeno příjmení dítěte apod.), bude vám vrácena zpět na účet jako chybně zadaná platba.

Úplatu je možné zaplatit také na čtvrtletí, pololetí nebo celý školní rok.

 

Stravné na školní rok 2023/24

Záloha na stravné je 1100,- Kč. Zálohu uhraďte před nástupem dítěte do MŠ.

Strávníci 3-6 let………….42,- Kč/ den

Strávníci nad 6 let……….46,- Kč/ den

 

Číslo účtu školní jídelny –  8939311/0100.

Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení dítěte.

U své banky si zadejte povolení k inkasu na platbu stravného.

 

 

 

 

 

 

Jak to u nás chodí:

Provoz naší mateřské školy je od 6.15 do 16.45.

Maximální doba příchodu do MŠ je do 8:00.

Vyzvedávání po obědě je možné od 12:30 do 12:45, po domluvě s učiteli i dříve, ne však později, aby měly děti klid na spánek.

Vyzvedávání po spaní je možné od 14:30 do 16:00 na každé třídě, od 16:00 do 16:45 jsou děti spojeny ve třídě právě sloužící učitelky (viz cedulky na dveřích).