Platba za předškolní vzdělávání a za stravu:

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2020/21

je   540,- Kč.

Úplatu neplatí děti, které dovrší do 31. 8. 2020 věk 5 let a starší

 a děti s odkladem školní docházky.

Rodiče pobírající sociální příspěvek mohou požádat ředitelku školy o prominutí úplaty na základě doložených potvrzení o sociálních dávkách.

Trvalý příkaz je třeba zadat v bance na období

od září 2020 – červen 2021 se splatností do 15. dne v daném měsíci!

           Číslo účtu MŠ – 58135311/0100           

Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení dítěte!

Trvalý příkaz je třeba zadat až po 1. 9. 2020!

Pokud bude v září chybně zadaná platba (pozdní platba, platba dopředu, neuvedeno příjmení dítěte apod.), bude vám vrácena zpět na účet jako chybně zadaná platba.

Úplatu je možné zaplatit také na čtvrtletí, pololetí nebo celý školní rok.

 

Stravné na školní rok 2020/21

 

Záloha na stravné je 1000,- Kč.   Zálohu uhraďte před nástupem dítěte do MŠ.

 

Strávníci 3-6 let………….39,- Kč/ den

Strávníci nad 6 let……….43,- Kč/ den

 

 

Číslo účtu školní jídelny –  8939311/0100.

 

Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení dítěte.

 

U své banky si zadejte povolení k inkasu na platbu stravného.

 

 

Jak to u nás chodí:

Provoz naší mateřské školy je od 6.30 do 16.30.

Maximální doba příchodu do MŠ je do 8:00.

Vyzvedávání po obědě je možné od 12:30 do 12:45, po domluvě s učiteli i dříve, ne však později, aby měly děti klid na spánek.

Vyzvedávání po spaní je možné od 14:30 do 16:00 na každé třídě, od 16:00 do 16:30 jsou děti spojeny ve třídě právě sloužící učitelky (viz cedulky na dveřích).