Uzavření školky o velkých prázdninách

55.mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace

Informace pro rodiče – prázdninový provoz v měsíci červenci a srpnu 2020

Vzhledem k tomu, že se plánuje přístavba naší mateřské školy v době

 hlavních  prázdnin  od 1. 7. do 31. 8. 2020  bude  55. MŠ pravděpodobně uzavřena.

V měsíci červenci můžete přihlásit  dítě do 27.MŠ Dvořákova 4, Plzeň

provozní doba 6.30 – 16.00 hodin.

V měsíci srpnu můžete přihlásit dítě do MŠ ve Školském obvodu Plzeň 3 (konkrétní MŠ bude upřesněna).

Prosíme rodiče, aby zvážili nutnost docházky svého dítěte o prázdninách do MŠ.

Více informací ohledně plánované přístavby a přihlášení dětí na prázdninový provoz sdělíme podle konkrétních termínů přístavby po konzultaci s ÚMO 3 začátkem roku 2020.

Zveřejněno dne :  29.11.2019                                       

                 Bc. Jana Wolmutová,

                                                                                                                    ředitelka školy