Informace pro rodiče – školní rok 2020/21

Důležité upozornění pro rodiče:

Děkujeme všem zúčastněným rodičům a dětem, za hladký průběh testování.

Všichni rodiče obdrží emailem další postup karantény MŠ.

 

Od  středy 24.2.2021 je z rozhodnutí KHS MŠ uzavřena do odvolání.

priloha_876588760_0_55.MS_Plzen-zavreni_skoly_COVID

 

 

Dodatek k řádu školy pro školní rok 2020/21

Vzhledem k situaci COVID -19 vychází z „manuálu“ MŠMT

Zákonný zástupce dítěte :

 • aktualizuje telefonní číslo a emailovou adresu před nástupem dítěte do MŠ
 • bude využívat telefony na jednotlivé třídy k omlouvání dítěte a hlášení jakéhokoliv onemocnění dítěte
 • bude dbát na svoji zvýšenou osobní a respirační hygienu a především na dodržování základních hygienických pravidel u dětí (mytí rukou, kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, nošení roušky)
 • nebude se zdržovat v šatně dětí déle, než je nezbytně nutné a bude dodržovat platné nařízení vlády a aktuální mimořádná opatření MZ (rouška ve vnitřních prostorách je povinná, vždy bude mít ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor, rouška … do odvolání)
 • dodržuje omezený počet lidí doprovázející dítě do MŠ (1 dospělý !) a popř. sourozenec  0-6 let
 • bude dbát na dodržování pravidel pro pobyt ve společných prostorách (nošení roušky, dodržování odstupu 2 m). V případě přeplněné šatny počká venku, až se uvolní prostory šatny dětí
 • zakázán vstup do prostor, které jsou určeny dětem (herny, hrací koutky, WC dětí a umývárny) dětí (týká se i zákonných zástupců dětí v adaptačním programu)
 • využívá dezinfekci rukou v prostorách šatny dětí
 • zajistí dítěti dostatečný počet roušek (v případě potřeby) – 1 čistou rouška zabalenou v čistém igelitovém sáčku bude mít dítě trvale uloženou v textilní tašce v šatně
 • nebude moci nechat dítě v MŠ, pokud budou patrné příznaky již při příchodu a nebude vpuštěn do budovy
 • bude neprodleně informován při jakémkoliv podezření na onemocnění dítěte a bude telefonicky vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte

 

 

Kurz předplavecké výchovy  (přerušen do odvolání)

S ohledem na platná nařízení je předplavecký výcvik přerušen do odvolání.

O termínu zahájení plavání Vás budeme včas informovat.

Zaplacenou zálohu jsme převedli na 2.pololetí školního roku 2020/21.

Záloha bude vyúčtována v měsíci červenci (s ohledem na počet navštívených lekcí).

Předplavecká výchova  – rodiče přihlášených dětí uhradí zálohu 500,- na účet 58135311/0100  (do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte).