Charakteristika školy                       

 

…aneb co byste měli o naší školce vědět: 

Chceme vytvářet vztah k lidským hodnotám, které jsou dětem srozumitelné – odpovědnost za svůj život i za své zdraví, vzájemné respektování, cit pro kamarády, ohleduplnost, úcta k lidským hodnotám, kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí. 

Naším záměrem je:  

 

 • aby u nás ve školce byli spokojení učitelé, tím pádem spokojené děti a spokojení rodiče. 
 • abychom připravili děti na jejich důležitou životní změnu, vstup do základní školy. 
 • abychom pomohli rodičům připravit jejich dítě na vstup do školy a na život vůbec. 
 • aby se dětem ani nikomu jinému nic nestalo. 
 • zprostředkovávat dětem co nejvíce kvalitních prožitků. 

Proto u nás: 

 • dáváme dítěti najevo, že na něj čekáme s úsměvem, milým slovem a pohlazením. 
 • oslovujeme se křestními jmény.
 • nasloucháme mu, vnímáme je. 
 • hrajeme si spolu s dětmi, akceptujeme a respektujeme jejich návrhy a názory. 
 • dodržujeme stanovená pravidla soužití. 
 • nemanipulujeme, nenutíme, ale motivujeme. 
 • nesoutěžíme. 
 • snažíme se, aby dítě zažívalo při různých činnostech převážně úspěch.
 • jsme vstřícní ke všem generacím. 
 • spolupracujeme s rodiči. 

 Nabízíme: 

 • předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. 
 • některé třídy budou při práci s dětmi používat prvky dramatické výchovy. 
 • rodiče se mohou podílet na chodu mateřské školy, která je jim vždy otevřená. 
 • školy v přírodě.
 • návštěvy divadel a různých kulturních akcí, exkurze a výlety. 
 • doplňkové programy, předplaveckou výchovu.