„Do velrybí party nové kamarády přibereme

a společně zahradou proplujeme.“

 

Jsme heterogenní třída. Hlavním cílem je utvářet vztahy mezi dětmi, vzdělávat všechny děti společně a bez rozdílu s ohledem na jejich potřeby a možnosti.

Nabízíme dětem tolik příležitostí, aby zvládly příjemnou a úspěšnou cestu do ZŠ.

 

Kontakt na třídu: 702 070 364

Třídní učitelé: Bc. Jana Wolmutová

                                      Martina Pechmannová

                          Bc. Táňa Masopustová